Przejdź do treści

Ochrona prywatności w prawie UE

Kurs prowadzony w języku polskim przez dr Agatę Nodżak i dr Monikę Skowrońską.

Tematyka kursu „Ochrona prywatności w prawie UE” obejmuje

 

W trakcie kursu omówione zostaną m.in.:

 

Kurs w wymiarze 30 godzin (4 ECTS) łączy w sobie wykład z metodami pracy zespołowej i indywidulanej na bazie kazusów.

 

Karta kursu – Ochrona prywatności w prawie UE