Przejdź do treści

Warsztat „Udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu prawa ochrony środowiska” 2022

Warsztat:

 • prowadzony zdalnie (8 godzin),
 • oparty na metodzie studium przypadku,
 • zakończony przyznaniem certyfikatu,
 • bezpłatny (po uprzedniej rejestracji),
 • max. liczba uczestników 20.

 

Zapraszamy do zgłaszania się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • urzędników publicznych (samorządowych i administracji rządowej w województwie),
 • lokalne i krajowe organizacje pozarządowe,
 • lokalnych aktywistów,
 • doktorantów i studentów zainteresowanych ekologią i ochroną środowiska.

 

Program:

 1. Sporządzenie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku.
 2. Omówienie zasad udziału społeczeństwa w postępowaniach z zakresu prawa ochrony środowiska.
 3. Kwalifikacja przedsięwzięć i instalacji na gruncie prawa ochrony środowiska.

 

 

INFORMACJA O ZAPISACH WKRÓTCE!!!

 

Online workshop (8h) based on case studies method concluded with the award of certificate, free of charge (with prior registration), addressed to different target groups, among others to public administrators, local and national NGOs, local grassroots groups, researchers and students.

Programme: 

 1. Drawing up a request for environmental information.
 2. Discussing the principles of public participation in environmental law proceedings.
 3. Qualification of projects and installations on the basis of environmental protection law.